SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
75 1140 2004 0000 3802 7673 9330 (mBank S.A.) JB PARTNER JULIUSZ BRZESKI, ul. Pomorska 486, 92-735 Łódź, NIP: 7251719927 . W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 10 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.